Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik / 2003:269
TITEL
Utveckling av prototyp för beröringsfri mätning av träd vid provytetaxering

FöRFATTARE
Olsson, Johan

DATUM
2003-09-23

INSTITUTION
Systemteknik / EISLAB

SAMMANFATTNING
Denna rapport bygger på ett examensarbete med att ta fram en prototyp till ett verktyg vilken ska förenkla arbetet vid provytetaxering av skog. Idag används fortfarande klaven, ett stort skjutmått, som har används sedan lång tid tillbaka inom skogsbruket. Om det skulle vara möjligt att ta fram en mätutrustning, som klarar av att mäta trädstammarna beröringsfritt skulle arbetet vid provytetaxering kunna bli både snabbare och kanske även bättre.

En prototyp har tagits fram som bygger på en bärbar dator, en ccd-kamera, en blixt och två lasrar. Genom bildbehandling är det möjligt att beräkna avståndet till trädet med triangulering. Det betyder att stammen är belyst av en laser, vilken är svagt vinklad i förhållande till kameran. Beroende på avståndet från trädet, kommer punkten från lasern att variera i höjdled. Detta kan mätas och användas till att beräkna avståndet. Diametern kan beräknas från en bild tagen av trädet med blixt. Det sker genom att stammens kanter kan detekteras i bilden, vilket gör det möjligt att med det beräknade avståndet även beräkna diametern. Trädstammen sorteras ut, och genom att använda Hough-transformen kan stammens kanter finnas.

En blixt baserad på lysdioder konstruerades för att få fram de egenskaper som är önskvärda. Lysdioderna valdes därför att det är relativt enkelt att reglera lysdiodens effekt, men de erbjuder också möjligheter att bestämma våglängden.

Resultatet av exjobbet visar på att det inte är omöjligt att konstruera ett optiskt mätverktyg. Prototypen klarar dock inte av utomhusmiljön vilket har gjort att testerna har fått göras i inomhusmiljö. Kan problemen som finns lösas, så bör den ha framtiden framför sig.

ISSN 1402-1617 / ISRN LTU-EX--03/269--SE / NR 2003:269

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK