Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

C-uppsats Historia / 2006:068

Hämta PDF ( PDF 1153 kb )
TITEL
Kengis bruk: världens nordligaste järnbruk

FöRFATTARE
Fagervall, Britt-Inger; Salomonsson-Juuso, Esther; Tervaniemi, Britta

INSTITUTION
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap / Samhällsvetenskap

SAMMANFATTNING
I denna uppsats har vi studerat och analyserat tillkomsten, driften och avvecklingen av Kengis bruk i Norrbottens län. Brukets verksamhet består av en 300 årig historia, från 1643–1932 med varierande produktion. Det övergripande syftet med denna uppsats var att studera varför Kengis bruk anlades och varför den avvecklades. Vilken betydelse naturtillgångarna, statens politik hade för bruket och människorna i Tornedalen. Vi valde även att jämföra stångjärnsproduktionen med ett annat norrbottniskt bruk, Meldersteins bruk för att kunna värdera Kengis bruks produktion i förhållande till det andra bruket. Genom litteraturstudier har vi studerat denna periods utveckling i Tornedalen, då när järnbrukens tillkomst i Norrbotten var aktuell. Resultatet visar att trots bruken efter stora ansträngningar, förväntningar och frikostiga privilegier kan ses som ett misslyckande. Däremot har Norrbotten idag en väl framstående gruvnäring som faktiskt tog sin början under denna tidsepok som vi studerat.

ISSN 1402-1773 / ISRN LTU-CUPP--06/068--SE / NR 2006:068

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK