Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

C-uppsats Svenska och lärande / 2010:042

Hämta PDF ( PDF 304 kb )
TITEL
Harry Potter och värdegrunden : en studie om mobbning, främlingsfientlighet, klass och kön

FöRFATTARE
Sandqvist, Elin

INSTITUTION
Språk och kultur

SAMMANFATTNING
Harry Potter och värdegrunden – en studie om mobbning, främlingsfientlighet, klass och kön, syftar till att undersöka vilken värdegrund som går att utläsa i första boken om Harry Potter, Harry Potter och De vises sten, utifrån tre kategorier: mobbning, främlingsfientlighet, klass och kön. Vidare studeras hur den värdegrund som finns i Harry Potter och De vises sten förhåller sig till den svenska skolans värdegrund, Lpf 94.

I denna studie praktiseras en kvalitativ och textanalytisk metod med hermeneutisk inriktning då intriger i Harry Potter-boken lyfts fram och diskuteras utifrån värdegrundsperspektivet. Studien kommer att beröra fler böcker ur serien, men i huvudsak behandla den första boken om Harry Potter.

Studien visar att mobbning och främlingsfientlighet förekommer, att klass spelar en viktig roll i trollkarlssamhället och att många av karaktärerna i boken är stereotyper och skildras som svaga kvinnor och starka män. Trots detta representerar huvudkaraktären, hans vänner och de flesta av skolans lärare, inklusive rektorn, ett demokratiskt förhållningssätt där alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, etnicitet eller klass. Harry Potter och De vises sten berör många värdegrundsfrågor som går att lyfta fram för diskussion tillsammans med elever.

ISSN 1402-1773 / ISRN LTU-CUPP--10/042--SE / NR 2010:042

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK