Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

Examensarbete Ekonomprogrammet D-nivå / 2000:033
TITEL
Företagsänglar - finns de?

FöRFATTARE
Lundholm, Heléne; Wåglin, Anna

DATUM
2000-01-19

INSTITUTION
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap / Ekonomistyrning

SAMMANFATTNING
Samhällets tillväxt är beroende av nya och växande små företag. Dessa små företag är i sin tur beroende av riskkapital för att klara en uppstart och för att de ska kunna växa. Eftersom utbud och efterfrågan på kapital inte väger jämt är de små företagen beroende av att antalet möjliga företagsänglar som gör entré på den finansiella marknaden ökar. Därför var vårt syfte att kartlägga förekomsten av existerande, möjliga och ej möjliga företagsänglar samt identifiera några karaktäristiska drag för dessa. Vi ville även jämföra de existerande, möjliga och ej möjliga företagsänglarna sinsemellan samt mot företagsänglar som redan är identifierade i andra undersökningar. Vi skickade ut ett frågeformulär till 100 slumpmässigt utvalda privatpersoner i Luleå och Piteå kommuner. Dessa privatpersoner hade alla en förmögenhet över 3 000 000 SEK. En av våra slutsatser är att det faktiskt finns privatpersoner i vårt närområde som skulle vara villiga att investera riskkapital i nystartade och växande små företag.

ISSN 1404-5508 / ISRN LTU-SHU-EX--00/033--SE / NR 2000:033

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK