Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet / 2009:09

Hämta PDF ( PDF 81 kb )
TITEL
Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän

FöRFATTARE
Knutar Jansson, Camilla

INSTITUTION
Hälsovetenskap / Medicinsk vetenskap

SAMMANFATTNING
Migrän är en kronisk huvudvärkssjukdom som ca 15 % av befolkningen lider av. Det är en stor individuell skillnad mellan hur ofta anfallen uppträder och deras intensitet. En migränattack kan pågå upp till 3 dagar med efterföljande återhämtning. Ett eller flera anfall under en månad påverkar således både arbetsliv, skolarbete och socialt umgänge. Läkemedels behandling sker framförallt i anfallskuperande syfte, men personer med många anfall per månad kan behandlas förebyggande. Vanligen har de läkemedel som används i förebyggande syfte utvecklats för andra sjukdomstillstånd.

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka behandlingsstrategier för läkemedel som finns vid migrän. Vilka läkemedel som används vid främst förebyggande behandling och vilken verkningsmekanism de har.

Det finns åtta huvudgrupper av förebyggande läkemedel. Längst erfarenhet har man av betablockerare, pizotifen och amitriptylin. När man ska testa om en substans fungerar bra så startar man på den lägsta dosen och ökar gradvis upp till maxdos. Substansen bör testas i minst 1-2 månader och patienten ska under tiden föra en huvudvärksdagbok som sedan används för att utvärdera behandlingen. Har anfallen och deras intensitet minskat tillfredsställande, så fortsätter man behandla med den aktuella substansen, om inte, så går man till nästa substans eller grupp. Vid godtagbara förbättringar så behandlar man i ytterligare sex månader, därefter trappas dosen ner för att undersöka om förebyggande behandling fortfarande är nödvändig.

Endast 3 - 13% förebygger aktivt sin migrän med läkemedel. Tidsaspekten och okunskap kan vara möjliga orsaker till det låga antalet. På vårdcentralen finns förmodligen inte kunskapen eller tiden för att tackla problematiken runt förebyggande behandlingar.

ISSN 1404-5516 / ISRN LTU-HV-EX--09/09--SE / NR 2009:09

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK