Luleå tekniska universitet
Universitetet Luleå universitetsbibliotek universitetet
Publikationer vid LTU Förstasida | Sök | In English
Examensarbete Civilingenjörsprogrammet / 1986 - 1987
1986:001Rosengren, Lars: Slätsprängning med gurit respektive reducerat anfo i Laisvallgruvan
1986:002Widegren, Mari: Condensation irrigation: a desalination - irrigations system
1986:003Näsström, Stig: Sekvensprogrammering
1986:004Bergström, Assar; Nordmark, Göte: Implementering av mätdatorfunktion som detekterar digitala tillståndsändringar
1986:005Hylen, Mats; Roslund, Peter; Nyström, Mikael: Parameterstyrda detaljer vid datorstödd projektering: programutveckling för MEDUSA-BYGG
1986:006Töyrä, Björn: Limträbroar: en studie av finska erfarenheter och ett förslag till svensk dimensioneringsmetod
1986:007Easterling, Edward: A measuring technique for rock dependent hole deviations: a field study on visible smooth blasted holes
1986:008Stenlund, Stefan: Digital bildanalys för framställning av vävritningar
1986:009Bexelius, Annila: Översvämningsproblem längs Keräsjoki
1986:009Kleve, Stefan: Försöksmätningar med ett markbaserat MEM-system på 9800 Hz
1986:011Filippidis, Sawas: Testmätning med susceptibilitetssonden
1986:012Ingemansson, Lars: Korrektion för mudcake vid densitetsloggning
1986:013Fällman, Peter: Logistikkostnader för AXE-växeln
1986:014Andersson, Else-Maj: Spänningar och livslängd som funktion av geometri och tjockleksvariationer: en analys av brännkammarmanteln i en jetmotor
1986:015Eriksson, Pekka: Akustisk emission som hjälpmedel vid utvärdering av bergprovers beteende under enaxiell belastning
1986:016Forss, Göran: Computer Aided Design (CAD) by Computer Training (CBT)
1986:017Rosen, Håkan: Energigeologisk kartering och utredning: förutsättningar för värmeutvinning och värmelagring i jord, berg och vatten i Vännäsby, Västerbottens län
1986:018Björklund, Hans: Förädling av stenmaterial: från bergtäkt till färdig produkt
1986:019Norell, Bengt: Intervalltidens inverkan på fragmenteringen vid bergsprängning: litteraturstudie och modellförsök
1986:020Jouper, Birgitta; Lundqvist, Annika: Samband mellan skjuvmodul och skjuvhållfasthet i ostörd och i kalkinblandad lera
1986:021Martinsson, Jörgen; Persson, Mats: Sprickbildning i höghållfast betong utsatt för tryckspänningar: brottmekaniska beräkningar med Finit Elementmetod
1986:022Israelsson, Jan: Pulsekometermätning på ingjutna koaxialkablar: en teknik för övervakning av rörelser i berg
1986:023Lundin, Barbro; Svensson, Lars: Datormodellering av hakförankrad infästning: en studie av icke-linjärt brottmekanik för betongkonstruktioner
1986:024Bäcklund, Stefan: Svensk bostadsfinansiering i praktiken
1986:025Collin, Peter: Buckling av lådbalkar: Förslag till konstruktiv utformning av transformatorlådor
1986:026Jonsson, Anders: Isolerad prefabricerad skal-konstruktion: utformning och prisnivåer för skal ingående i "ADIAC"-systemet
1986:027Sundström, Nils: Turbulence and gust wind models for controller development
1986:028Isaksson, Kenneth: Tillverkning av glasfiberlindade tryckkärl
1986:029Bohm, Jonny; Lindström, Mikael: Lasersvetsning med pulver som tillsatsmaterial
1986:031Edqvist, Anders: The very large finite element formulation applied to bending of plates
1986:032Elstad, Hans; Lindkvist, Peter: Brändkläppens avfallsupplag: en miljögeoteknisk studie
1986:033Malmgren, Dan: Flotation models
1986:034Andersson, Susanne; Engström, Lars: Restprodukter lämpliga för rötning på kommunala avloppsreningsverk: "Örebroprojektet"
1986:035Brännmark, Dan: Kernel: En realtidskärna under UNIX
1986:036Lindström, Rickard: Avgörande faktorer inom framgångsrik produktutveckling
1986:038Savilahti, Tomas: Utdragningsförsök med plastingjuten bergbult i Malmbergsgruvan
1986:039Ringholt, Sivert: Teknik drifttid och kostnader för tre olika tunneldrivningsprojekt vid icke-skandinaviska förhållanden: en analys av några ekonomiska parametrar
1986:040Norberg, Peter: Planeringsverksamhet vid översyn av flygplan
1986:041Bergenståhl, Lovisa; Wargsjö, Agneta: En materialmodell för jord: baserad på Drucker-Pragers flytvillkor kombinerad med en cap-teori - implementering i ett datorprogram
1986:042Knudsen, Katrine: Hållfasthetsegenskaper hos Het Isostat Pressat kolpulver reducerat med kolmomoxid
1986:043Öhman, Hans: Screen Arcs: an Ada Library Viewing Tool
1986:044Andersson, Lennart: Materialhantering vid Pharmacia i Umeå
1986:045Kvist, Eva: Rationalisering av sidobalkstillverkning vid SAAB-Scania i Luleå
1986:046Andersson, Jan-Olov: Anpassning av resultat från FEM-programmet TEPP till grafikprogrammet MOVIE-BYU
1986:047Näsström, Mats; Troive, Lars: Indatabehandling för FEM-programmet TEPP
1986:048Wittenby, Ola: Level control system applicable to the separation of hydrocarbon mediums in a Subsea compressor/pumpstation
1986:049Johansson, Per Eric: Prediktering av krypning för rullningslagers ytterring
1986:050Revenfeld, Esben; Abrahamsson, Lars: ELC: datorkommunikationskort för X.25/LAPB
1986:051Lärkeryd, Pär: Deformationsanalys av vibrationsisolator
1986:052Beccu, Rainer: Experimentell bestämning av inträngningsparametrar för bergborrkronor i Öjebygranit
1986:053Kitok, Stefan: Profileringssträcka för tillverkning av stegpinnar vid kabelstegstillverkning
1986:054Rubin, Lars; Engström, Gunilla: Tröskeldammar i Nissan: en tillverkning av HEC-2A
1986:055Schäring, Axel: Förbelagd plåt i bilkarosser: pressning, svetsning och ytbehandling sett ur produktionsteknisk synvinkel
1986:056Nilsson, Per-Olof: Lay-outritning med autoCAD vid Pharmacia i Umeå
1986:057Asplund, Inge: Kapitalbindning: mekanisk tillverkning i mindre serier
1986:058Paganus, Bert: Koppling mellan CAD och FEM: Computervision's FEM-genereringsrutin CVFEM till FEMP
1986:059Forsman, Anders; Juntti, Lars: Produktionssimulering på persondator
1986:060Jaktlund, Anders: Stöt- och böjvågsutbredning i krökta stänger
1986:061Gustafsson, Lena: Vidareutveckling av MOVIE-BYU: en anpassning av skymda linjer algoritmen till en hårdvarubaserad Z-buffer
1986:062Sköld, Torbjörn; Stenberg, Lars: Kapitalrationalisering: i skrothanteringen vid SSAB Luleå
1986:063Nilsson, Jan: Hållfasthetsanalys av tilthus och överarmshus till en industrirobot
1986:064Snaprud, Mikael; Wennström, Roger: Datorbaserat mätsystem: framtagning av normcykeldata för industrirobotar
1986:065Nyberg, Margareta: Maskininvestering: förslag till investering i berabetningsmaskiner för tillverkning av svänghjulskåpor
1986:066Nordlund, Jan: Minläggare
1986:067Halvarsson, Jan: Flotation av guldmineral med aminer
1986:068Tonvall, Harry: A digital modulator: for the subcarrier in the radio data system RDS for VHF/FM sound broadcasting
1986:071Hansson, Mats: Digitala servosystem
1986:072Jonsson, Bengt: Utmattningshållfasthet hos betongbalkar med skarvad armering: mekanisk armeringsskarv typ Halmstadskarven
1986:073Bråhn, Elisabeth: Masugnslaggers egenskaper: såsom viskositet och småltnings- och stelningsförlopp vid SSAB i Luleå
1986:074Danell, Mikael: Ställtidsreduktion vid kallformning av skruv
1986:075Eklund, Mats; Linder, Anton: Datorprogram för dimensionering av balkar och stänger enligt BSK
1986:076Landström, Mats: Fortranprogram för dimensionering av rör och tryckkärl
1986:077Ragnarsson, Lars: Datakommunikation i lokala nätverk: en simulering av Token Bus
1986:078Bergström, Lars; Uvemo, Peter: Dimensionering och uppbyggnad av gengasanläggning för produktion av el och värme
1986:079Berntsson, Siv; Hedlund, Roger: Inläckagesökning i avloppsnät genom kvalitetsmätning: en fältstudie i Jokkmokks kommun
1986:080Lindgren, Seth: Styrning av restalkalihalten i kontinuerlig pappersmassakokare
1986:081Karlsson, Mari: Ignaberga kalksten
1986:082Amren, Anna; Höglund, Lena: Vattenströmning i bergsprickor: experimentell studie i laboratoriemodell
1986:083Björnström, Göte: Vägsprojekteringmed datorstöd
1986:084Olsson, Susanne: Användarprogram för CAD/CAM-system
1986:085Lundkvist, Jan: Ada Synthesizer: a Syntax-Directed Ada Editor
1986:086Oleskog, Ingemar: Varukapitalbindning vid Teli
1986:088Johansson, Hans; Bergström, Ronny: Sctool : ett grafiskt verktyg för beskrivning av komplexa real tidssystem i en hierarkisk struktur
1986:089Gabrielsson, Peter; Salomonsson, Lars: Styrning av tvättsteg i massafabrik
1986:090Salomonson, Per: FLAC: ett PC-program för spännings-deformationsanalys i berg och jordmaterial
1986:091Andersson, Annika: Numeriskt simulerad kalkning
1986:092Hansson, Mats: Vibration and stress in frame and driver's cabin on a dump truck: comparision: Skega Dump Body vs. a conventinal steel dump body
1986:093Korkala, Kari: STAT: statistiskt bearbetningsprogram för torpeddata
1986:094Larsson, Kristina: Värmeförsörjning av industriområdet Klockarbäcken i Umeå
1986:095Melbin, Mats: Genomloppstider vid en reparationsverkstad: arbetet utfört vid FFV Aerotechs reparationsverkstad i Arboga
1986:096Gamper, Kai; Kristiansen, Sven Tore: Lasersvetsning av obelagd och zinkbelagd tunnplåt
1986:096Alfredsson, Håkan: Produktdatabasen BEDAs koppling till tillverkningsparametrarna
1986:098Byström, Lage: Klassningsberäkning av fartygskran
1986:099Mannelqvist, Thomas; Nordin, Lars-Olof: Fysikaliska och mekaniska egenskaper hos kork-kloropren komposit
1986:100Ohlsson, Roger; Jonsson, Hans-Olof: Conflict detection and prediction
1986:101Högström, Anders; Lindgren, Monika: Simulator till fjällradio -80
1986:102Andersson, Eva; Lundström, Tomas: Syntax diagram generator
1986:103Lundin, Tomas: Musk: ett mätinsamlings- och utvärderingsprogram
1986:104Andersson, Ulf; Engström, Jonas: Kokillmätning
1986:105Ölund, Kenneth: Kan OPAPI bli genombrottet på den nordamerikanska kontinenten?
1986:106Johansson, Mats; Ohlsson, Mikael: Automatiskt testprogram för test av GCOM länk mellan PDP 11 dator och Asea MasterGate
1986:107Linander, Eva-Carin: Högfrekvenslimning av trä
1986:108Norlin, Urban: Dimensionering av säkerhetslager: en studie utförd vid AB Sandvik Steel
1986:109Holmgren, Magnus: Om egensvängningsmoder i anisotropa plattor med finita elementmetoden
1986:110Eskilsson, Bo-Lennart: Message Flow Diagram: a visual aid for testing multi-process systems
1986:111Karlsson, Håkan: Groko-pallen: val av exportmarknad
1986:112Isaksson, Mikael; Sjaunja, Kenneth: Picture processing on PC: Analysis of limiting shear strength of lubricants
1986:113Hansson, Ola: Skärvätskefiltrering: bättre bearbetningsekonomi genom optimering av skärvätskerening
1986:114Hansson, Jan; Lindmark, Sive: ProExpert: expertsystemet för flexibel produktion
1986:115Soltanpour, Ali-Akbar: Gränstöjningshöjdens reproducerbarhet
1986:116Olli, Jukka: Orderplaneringsroblem med kundorderstyrd tillverkning
1986:117Munters, Gunilla; Öhman, Elisabeth: Återvinning av oljehaltiga sliprestprodukter
1986:118Dagman, Ulf: Jämförelse av provtagningsmetoder för borrkax: en jämförelse av tre olika provtagningsmetoder vid Aitikgruvan
1986:119Roustaei, Heshmat; Khodadi, Ali: Rekonstruktion av signal från tryckgivare för medicinskt bruk
1986:120Taube, Lars-Gunnar: Rgbáz-tools: ett distribuerat bildkompositionssystem
1986:121Skott, Paul H.: Kan kildebergartene Olderfjord FM og Nordmela FM i blokk 7120/11 danne et kildeområde for gassen som er påvist i Brùnnene 7120/8-2 og 7120/12-3?
1986:122Lauth, Mikael: Modal balansering av roterande maskiner
1986:123Stauber, Vesna: Lägesreglering och modelluppbyggnad av en pneumatisk cylinder
1986:124Hortlund, Thomas: Geotekniska egenskaper hos grusslitlager framställt av grov morän
1986:125Andersson, Lars; Persson, Bengt: Kostnadsrationalisering och effektivisering: i en underhållsverkstad
1986:126Bergman, Stefan: Elasto-plastisk analys av rotationskropp
1986:127Nordin, Kent: PLC-VIEW
1986:128Lundqvist, Mikael: Lösningsmedelsåtervinning hos Saab-Scania, Oskarshamn
1986:129Sannemalm, Börje: Netplan: datorprogram för projektplanering
1986:130Persson, Leif: Computing effective thermal conductivities of composite materials by the homogenization method
1986:131Landin, Roger: Utvärdering av fft-analysator för mätning av gruppfördröjning: intermodulation och sinad
1986:133Nilsson, Torbjörn: Eldrörssvängningar: initialkrökning hos eldrör p g a egentyngd, en utvidgning av beräkningsprogram för transienta böjsvängningar
1986:134Fjällborg, Yvonne; Häggrot, Ulf: Utvärdering av vertikaldränering: en studie av två fall
1986:135Hällgren, Lennart: Sjöundersökning 1986 : Älvsbyns kommun
1986:136Hårrskog, Mikael: Kemankare i betongkonstruktioner: förankringskapacitet nära kant
1986:137Åström, Anders: Paragrafhus
1986:138Härma, Peter; Vallin, Erik: Utmattninshållfasthet hos punksvetsade limförband
1986:139Lahti, Monika: Rening av kvartssand
1987:001Brusdal, Marit; Krekula, Thomas: Stålfiberarmerad betong: Böjdragförsök med olika fibertyper och betongkvaliteter, vid +20vC och -35nC
1987:002Sundström, Birgitta: Ekologiskt anpassat fosforgödselmedel: kompostering av organiska restprodukter och apatit
1987:003Nygren, Mats: CAD-program för väggelement: DDS CONSULTEC AB
1987:004Erkheikki, Keijo: Stegljudslaboratorium på Högskolan i Luleå: ett förslag till utformning av stegljudslaboratorium i akustikgruppens projekthall
1987:005Almgren, Torgny: Datoriserad fragmenteringsmodell för brytningsområde 592 m N. Grängesbergsgruvan
1987:006Hihnavaara, Jari; Keskiniva, Taina: Tungmetallbalanser vid masugn 2 - SSAB, Luleå
1987:007Öhult, Leif: Rasförsök i full skala
1987:008Mårtensson, Per: Energibesparing i småhus genom tilläggsisolering: en studie av 28 småhus belägna i norra, mellersta och södra Sverige
1987:009Christoffersson, Hans: Svetsegenskaper hos MPDP-stål
1987:010Hedemalm, Hans: Provningsmetoder för vältbetong
1987:011Stenberg, Dan: Borrhålsavvikelsemätning: en utveckling av givare för kröksond
1987:012Heikkilä, Gunnar: SIM: ett simuleringsverktyg för drivsystem
1987:016Samuelsson, Björn: En simuleringsstudie av en ny metod för orderkvantitetsbestämning
1987:017Marklund, Peter: CDP: Regulatordesign i ett samplat reglersystem
1987:018Ingebrigtsen, Knut; Vallgren, Annika: Lösningsmetoder för icke-linjära problem
1987:019Carlsson, Torbjörn: Robotstyrning
1987:020Labba, Jan: Provmetod för att upptäcka ytsprickor på axelände
1987:021Sjöberg, Mona-Lill: Undersökning av samrepetering vid kopparflotation i Aitik
1987:022Ryd Högberg, Ingela: Trafikmiljön vid Norrhammarskolan i Skellefteå
1987:023Lindstedt, Anne: Vattenväxter för vattenrening: ett försök med odling i kommunalt avloppsvatten
1987:024Hägglund, Bengt: Värdeutbytesförluster på grund av mekaniska skador i sågtimmer
1987:025Axelsson, Bengt: Undersökning av verktygskeramers förslitningsegenskaper vid skärande bearbetning av trä
1987:026Malmborg, Anna; Svensson, Thomas: Renvattenbesparing: fältstudier vid Saltoluokta fjällstation
1987:027Beccu, Taina: Karaktärisering av kerampulvrerna borkarbid, kiselkarbid och kiselnitrid
1987:027Skaalvik, Torgeir; Williksen, Einar: Temperaturspenninger i ung betong: forsùk under de fùrste timene etter stùping
1987:028Solaas, Kurt; Brox Rindal, Dag: Bruddenergi i hùyfast lettbetong ved forskjellige temperaturer og fukttilstander
1987:029Finn, Mats-Ola: Memory management: using demand paged virtual memory management to get safe address references and dynamic memory allocation
1987:030Göhlman, Anna: Uppvärmning av frusen mark: försök och simulering
1987:031Moradabbasi, Behrouz; Khodadi, Hassan: Tillverkning av sandwichelement för containers
1987:031Thomassen, Steinar: Cementbasert innfestning i fjell og betong: en studie av CEMBOLT
1987:032Henriksson, Maria; Ågren, Micael: Industrivattenförsörjning: förslag till åtgärdsplan för industrivattenproduktion vid Sandvik Coromant i Gimo
1987:033Johansson, Jon: Diskontinuerlig matningsrörelse vid ramsågning
1987:034Isander, Anders: Ekonomisk-teknisk potential för ett datorbaserat ledningssystem förtrucktransporter i Aitikgruvan
1987:035Täljsten, Björn: Temperatur- och mognadsutveckling för anläggningscement
1987:036Wallgren, Göran: Brottenergi i höghållfast betong vid olika temperatur- och fuktförhållanden
1987:037Gunnarsson, Johan; Sandberg, Dorothy: Buckling av cylinderskal vid lokala laster
1987:038Drugge, Ing-Marie: Analys av olika metallpulvers karaktäristiska egenskap
1987:039Andersson, Lars; Strang, Tom: Programmering med hjälp av blockschemasymboler
1987:040Mikaelsson, Stefan: Fiberslipning: ett modellförsök
1987:042Thornberg, Anders: Dörrhyvleri: ett förslag till modernisering av dörramträtill- verkning
1987:043Firouzfar, G. Reza: Revisionskontrollverktyg i Ada
1987:044Röring, Jan; Lindell, Marie: Mognadsutveckling för nya svenska Std och SH cement
1987:045Uden, Maria: Fosforgödselmedel ur klorapatit
1987:046Eriksson, Mikael; Häll, Maria: A soft- and hardware interface to the MIMIC- BOARD for the TELE-X satellite control station
1987:047Siljebo, Lennart: Pull-out tests on Swellex rockbolts in different rock types
1987:048Carlsson, Janne: Studie av överljudsejektor
1987:051Fjaestad, Max: Application of computers in mineral processing
1987:052Sjölund, Tord; Sandling, Mikael: NRTEX: Simultant sändarnät för digital transmission
1987:053Bonde, Fredrik: A study on improving metal revovery in the converter section of the BCL smelter in Botswana
1987:054Moström, Jan Erik: Multiprogrammering i C
1987:055Karlsson, Stefan: Biorotorer med lösa fyllkroppar: en fältstudie
1987:056Carlsson, Björn: Kolvringsprovare: konstruktion och beräkning av en apparat för provning av kolvringar och kolvstångsstyrningar vid hög temperatur och utan smörjning
1987:057Liimatainen, Ilpo: Marknadsundersökning av MIG-svets och plasmaskärmaskiner: market survey of welding and cutting machines in Sweden
1987:058Kanstad, Stian Bue: Kan oljekolonnens tykkelse påvist i snùvit og albatrossbrùnnene bli bedre bestemt, og kan fluidtettheter og fluidkontakter bli bedre bestemt
1987:059Larsson, Stefan; Persson, Bengt: Partiformningsregler för lagerpåfyllnad: En studie utförd av AB Sandvik Steel
1987:060Burström, Stefan: Finite element model off woodcomposite space beams
1987:061Åkermark, Mikael: Drying stresses in a log of wood: a study with the Finite Element Method
1987:062Aidanpää, Jan-Olov; Anundi, Åke: Dynamisk analys av en synkronmaskin med hjälp av FEM
1987:063Anundi, Erik: Trendvisning på bildskärm
1987:064Aspås, Steinar: Seismisk og strategrafisk korrelasjon mellom brùnnen 7121/4-1 og 7121/4-2
1987:065Björnström, Anders; Ivarsson, Anders: Laserpåsvetsning med dynamisk pulvertillförsel
1987:066Rofoogaran, Hamid: Utveckling av metod för framställning av slaggrenare stål
1987:067Gustafsson, Torbjörn: Teoretisk optimering av en hydraulisk svängningsdämpare för Scanias automatlådor
1987:068Andersson, Robert: Protokoll för larmöverföring: specifikation och implementering
1987:069Backman, Carin; Dalborg, Christina; Smeds, Mats: Arbetsmiljö- och industriplanering: en KF-fabrik blir till
1987:070Arwidsson, Claes; Jönsson, Jimmy: Strömningsinducerade tryckfluktuationer i inloppssystemet till en pappersmaskin
1987:072Palmer, Ronnie: En studie av borrhålssonden TH-3c
1987:073Jacobsson, Maria: Punktkorrosion i Ferrit-Austenitiska rostfria MMA svetsgods
1987:074Mörtsell, Caroline: Studies of vibrations of a structure
1987:075Forsberg, Stefan; Lundström, Ingemar: Slaggegenskaper under blåsning och efterspolning vid LBE-processen
1987:076Johansson, Lars: Geofilm-CC1D: a computer program for the exact Finite Layer Method (FLM) for calculation of Vertical consolidation and creep of linear viso-elastic multi-layered soil profiles
1987:077Andersson, Lena: Pelarhållfasthet och pelarstabilitet i Zinkgruvan: en inledande fältstudie och analys
1987:078Saarnio, Jouni; Siranlou, Abbas: Utveckling av ny provningsmetod för bedömning av materials kallstukbarhet
1987:079Strömsten, Mats: Energiförluster i borrstångsskarvar
1987:080Nordkvist, Annika; Sundqvist, Åsa: Hydraulisk konduktivitet: teori och mätmetoder
1987:081Leijon, Mats: Analys av lageraxelsystem
1987:082Grubbström, Jörgen; Litorell, Martin: Kylning av rökgaser med vatteninsprutning: modellförsök och simulering
1987:083Sjunnesson, Ingrid; Sjunnesson, Anders: Sfäriska kalotter i gränsskiktsströmning
1987:084Olofsson, Lotta: DP-stålets lämplighet för kallhärdande höghållfasta fästelement
1987:085Effati, Habibollah: Jordbävningsdämpare för högspänningsapparater
1987:086Hafskjold, Gry: Markedsundersökelse på behovet for kommersiell datainsamling med geofysiske og geokjemiske metoder
1987:087Wilhelmsson, Katarina: System för mätning och dokumentation av gängor
1987:088Nordin, Mikael; Lundberg, Thor-Leif: R B P: Protokollhanterare för Regotronic hydraulventilsystem
1987:089Holmen, Ulrika; Karlborg, Anders: Lageroptimering vid FFV Aerotech i Arboga
1987:090Andersson, Elsa; Nilsson, Lena: Geofysiska mätningar för bedömning av bergskvaliten längs en tunnelsträckning i Värmland
1987:091Östgren, Per; Ericsson, Lars: Enstationsmontering: ett förslag till manuellt monterings- system av Aquamaticdrev på Volvo Komponenter AB i Köping
1987:092Selin, Ola; Nydahl, Anders: Dynamisk icke-linjär analys av en hjulupphängning
1987:093Boström, Mats; Sundbäck, Pär: Montering av bromskomponenter
1987:094Johansson, Bo; Wikander, Lars: Strömningstekniska aspekter på utformning av kantlinjalen vid ett viraparti
1987:095Ohlsson, Lars: Produktionstekniska förändringar för minskade genomloppstider
1987:096Ericsson, Conny; Bergland, Ivar: Produktionssimulering med MAST vid TELI
1987:097Wallin, Stefan: Beräkning av ytstruktures inverkan på gränsskiktsströmning
1987:098Engström, Ulrika: Beräkningsprogram till MEDUSA CAD-system
1987:099Berencsy, Anders Bela: Åtgärder för att öka omsättningshastigheten i eet förråd för grovplåt
1987:100Nilsson, Mona: Linjelyssnare för digital anknytningslinje 2B + D I MD 110
1987:101Krekula, Mats: EROSS: Equipment for recording of speech samples
1987:102Björner, Anna-Lena: Noshjulsstyrning till JAS 39 Gripen
1987:103Ericson, Mats: Hygrothermally induced microcracks in Kevlar 49/epoxy composites
1987:104Karlsson, Marie: Momentskärmsinstallation på JAS 39 Gripen
1987:105Mårtensson, Hans: Aerodynamics and heat transfer in reheating furnaces
1987:106Ågren, Jan-Olov: Automatisk sifferigenkänning: en konturbaserad metod
1987:107Jansson, Björn: Jämförelse mellan masugnssimulerande och standardiserade testmetoder: testmetodens inverkan på beskickningsmaterialens metallurgiska egenskaper
1987:108Eriksson, Tommy; Wännman, Pär: Optimalt fordon för internationell kyl-och frystrafik i Västeuropa
1987:109Duberg, Göran: Föroreningsmängder i dagvatten från Örebro tätort
1987:110Rasperger, Robert J.: Nödavfyring av ansatt skott
1987:111Andersson, Richard: Energibehov för vägstationer: genomgång och utvärdering av Vägverkets lokala fastigheter i Norrbottens län 1977-1986
1987:112Sadeghinad, Mahmoud; Nyberg, Halvard: Digital bildbehandling: en flexibel systemlösning och realisering
1987:113Lindh, Thomas: Hanteringsskador på sågat virke
1987:114Hamberger, Ulrika: Automated drilling and tunneling: a field test
1987:115Renman, Nils: Marknadsanalys för Svenska Shell av framtida möjligheter att använda gasol i kommunal värmeproduktion
1987:116Stål, Jan: Smältning av förbehandlat anodslam för råsilverframställning
1987:117Sundqvist, Anders; Sundqvist, Leif: Materialhantering VOLVO: Volvo Lastvagnar AB, Umeverken
1987:118Lindqvist, Stefan: Kapitalrationalisering vid inköpsavdelningen hos Sunds Defibrator
1987:119Prochazka, Boris: Automatisk uppritning av grafer: TX/UM87 137 Rev. A
1987:120Klausen, Gunnar: Overfùring av tegningsfiler mellom datorprogram: et program som oversetter mellom PS-CADD og DXF
1987:121Degermark, Mikael; Livingstone, Nils: An Interactive cross referens tool for Ada
1987:122Björk, Lennart: Undersökning av mekaniska egenskaper för SiC-whisker-armerad A12O3
1987:123Möller, Monica; Sundqvist, Mona: Val av truckterminalsystem vid Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
1987:124Hörtin, Hans: Valätt: datormodell för analys av vattenledningsnät
1987:125Forsberg, Stefan: Konstruktion av Newton Spegelteleskop
1987:126Pak, Susan: Kväves effekt på ferrit-austenitiska rostfria mig-svetsgods egenskaper
1987:127Degerstedt, Ulf: Injektionsfenomen i slagfumingugnen vid Rönnskärsverken
1987:128Blomqvist, Hans; Rosendahl, Peter: Kartläggning av möbelmarknaden i norra Sverige: från marknadsundersökning till färdig produkt
1987:129Dahlborg, Gunnar: El-baserat ackumulatorsystem
1987:130Norberg, Stefan: Användandet av färger inom datorgrafik
1987:131Fridlund, Lena: Kommunikationsprogramvara för autonoma minitruckar
1987:132Olsson, Mats: Nytt produktionssystem för Indexator
1987:132Wikström, Robert: Galvaniskt isolerad mätdataöverföring
1987:133Lindskog, Erik: Bristhantering vid inleverans till Scanias chassiverkstad i Södertälje
1987:134Huledal, Peter: Strategier för åtgärdsplanering på VA-nät: klassindelning och prioritering
1987:135Karlsson, Peter: Längd/diameter: förhållandets inverkan på malningseffektiviteten för en kulkvarn
1987:136Lundqvist, Erik: Two and three dimensional finite element modeling of the brain in head impact using modal transient analysis
1987:137Hedman, Bo: Verkstadsutformning vid SKF Mekanprodukter AB
1987:138Säfström, Johan: Undersökning och utvärdering av restfodret i SSAB:s masugn II efter kampanjen 80-87
1987:139Danielsson, Per: Mätning av tidslast i dator 107
1987:140Gedeborg, Dennis: Luftmotstånd hos luftgenomströmmad projektil i överljudsfart
1987:141Elfving, Ulf: Spänningsanalys av svetsar mellan armlagertapp och bottenplatta på Hägglunds kran G-3028
1987:142Lindgren, Björn; Kristiansen, Jan: Rationell elanvändning genom värmeackumulering
1987:143Lindqvist, Mats: Side impact: a pad material study
1987:144Carlqvist, Catarina: Reduktion av kväveoxider från stora dieselmotorer
1987:145Sjölander, Carin: Kartläggning av faser och strukturer i P/M Udimet 720
1987:147Krönert, Christina; Turegård, Marie: Sprickrörelser i asfalterade landningsbanor
1987:148Olsson, Erik: Avståndsmätning på radiokanal
1987:149Gunnarsson, Agne; Johansson, Bo: Balkanalys med distributionsmetoden
1987:150Myräng, Kent: Volymberäkning av högar och täkter
1987:151Stehn, Lars: Dörrkonstruktioner modellerade som sandwichelement: numerisk analys
1987:152Virdung, Pia: Tryckutbredning i porösa medier
1987:153Rutqvist,Jonny; Sjöberg, Jonny: Kaptensmalmens hängvägg: en analys av hängväggsproblematiken i malmberget
1987:154Lindström, Ola: Övervakning av NMT basstation
1987:155Laestander, Kurt: Programmering i NCP-ADAPT med hjälp av digitaliseringsbord
1987:156Henriksson, Ulf: MG på väg mot ökad lönsamhet
1987:157Talo, Kenneth: Besol: datorprogram för analys av bergmekaniska problem
1987:158Wiberg, Pär: Produktanpassad virkeskvalite: en anpassning av kvaliten till fönsterproduktion
1987:159Thorsager, Peder: Dokumentation av kärnborrhålet vid LuH med rockdisc
1987:160Alvestad, Stig; Jùrgensen, Knut Aune: Bruddenergi i hùyfast lettbetong ved syklisk nedfrysning og opptining
1987:161Mäki, Jan-Christer; Taivalsaari, Ove: Förband i mikroprofilerad plåt
1987:162Enmark, Anita; Jansson, Karin: En jämförelse mellan två digitala Hilberttransformfilter
1987:163Öström, Lars: Samverkansbalk med betongliv: en vidareutveckling av en samverkanskonstruktion
1987:165Sundqvist, Jan: REGULA: En realtidskärna för reglertekniska applikationer
1987:166Lundström, Leif: Geometriöverföring mellan CAD-databas och FEM-preprocessor
1987:167Strådalen, Mats: Testrigg för SKF:s klämförband SH-BUSSNING

ISSN: 0349-6023 / 1986 - 1987


Förstasida | Sök | Seriens förstasida

Universitetet | Biblioteket

LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK